Öviks Trädfällning har erfarenhet och utrustning för att säkert kunna utföra avancerad trädfällning. Arbetsmetoderna gör det möjligt att sektionsfälla träd som är otillgängliga för kranar och skylifts.

Innan trädet fälls görs alltid en grundlig bedömning av trädets lutning och hälsa samt av rådande vindförhållanden. Därefter bestäms hur trädet ska fällas. Om möjligt fälls hela trädet. Det gör även att du som kund får bästa pris. Men om trädet till exempel lutar fel eller om utrymmet runt omkring trädet är väldigt begränsat, så utför vi bit-för-bit nedtagning (sektionsfällning).

Öviks Trädfällning ombesörjer bortforsling av träd och grenar. Behöver ni ved sågar vi upp trädet i längder som passar er.

Kontakta gärna Örnsköldsviks Trädfällning för kostnadsförslag!!!

Telefon: 070/ 65 8 65 07
E-mail: 
erik@ovikstradfallning.se

Vi har F-skattesedel och försäkring.